Archanioł Michał

  Kim jest Archanioł Michał?  Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym pt. „Wnikliwe Poznawanie…

Grecki termin stauros

No więc właśnie czymże jest ów sławetny już niemalże grecki „stauros?” Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co…

Kolosan 1:16 – wszystko inne (gr. panta)

Niektórzy zarzucają Świadkom Jehowy, że dodali oni słówko pomocnicze „inne” do tłumaczonego tekstu Pism Greckich, którego jednak brak w oryginałach. A to

Jana 8:58 – ja już byłem (ego eimi)

Kolejną manipulacją tekstem biblijnym, przy czym niekiedy całkiem niezamierzoną i nieświadomą przez niektórych, jest tym razem fragment z ew. św. Jana 8:58, gdzie…

Czy Świadkowie Jehowy mają swoją Biblię?

Podczas studiowania Biblii Świadkowie Jehowy korzystają z wielu różnych przekładów. Jednak szczególnie cenią Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — jeśli jest ono dostępne w ich języku —…

Wydanie zrewidowanej Biblii w dużym formacie

NOWY JORK — Świadkowie Jehowy nie ustają w wysiłkach, by udostępnić Biblię jak największej liczbie osób. Dlatego zrewidowaną wersję Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata publikują również…

Wyjątkowo trwała Biblia

Dla Świadków Jehowy nie ma ważniejszej książki niż Biblia. Regularnie ją analizują i dzielą się z innymi zawartą w niej dobrą nowiną o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14).…

Żywy przekład Słowa Bożego

JEHOWA BÓG obdarzył ludzi zdolnością komunikowania się. Gdy umieścił Adama w rajskim domu, powierzył mu zadanie, które wiązało się z mową — miał on ponazywać…

Opinie niektórych uczonych

Oto opinie niektórych znanych biblistów nie będących Świadkami Jehowy, którzy wyrażają się z uznaniem o gruntownej znajomości języków biblijnych członków

Fachowy i wierny

„PEŁEN fałszerstw!” Tak w XVI wieku przeciwnicy Marcina Lutra ocenili jego przekład Pisma Świętego. Sądzili, że zdołają mu udowodnić „1400 heretyckich błędów i kłamstw”. Dzisiaj…

Przekład Nowego Świata – wydanie polskie (1993)

DNIA 28 czerwca 1997 roku nastąpiło przełomowe wydarzenie: w języku polskim ukazało się Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przekład ten zajął teraz miejsce obok innych tłumaczeń…

Dlaczego został wydany taki przekład?

Przez dziesiątki lat posługiwaliśmy się różnymi przekładami Biblii. Zajmowaliśmy się też ich drukowaniem i rozpowszechnianiem. Z czasem jednak dostrzegliśmy potrzebę wydania