Świeży i dosłowny

Świadkowie Jehowy przyznają, iż wiele zawdzięczają licznym przekładom Biblii, którymi się posługiwali, badając prawdy zawarte w Słowie Bożym. Niestety, wszystkie te tłumaczenia, nawet najnowsze, mają swe wady. Nie są wolne od niekonsekwentnych i nietrafnych sformułowań, skażonych sekciarskimi tradycjami lub świeckimi filozofiami, Czytaj dalej Świeży i dosłowny

Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?

Nie zmieniliśmy Biblii. Przeciwnie, gdy odkryliśmy, że nasze przekonania religijne nie harmonizują całkowicie z tym, czego uczy ta Księga, zmieniliśmy swoje wierzenia. Badaliśmy Biblię na długo przed wydaniem w 1950 roku Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata.

Czytaj dalej Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?

Wyjątkowo trwała Biblia

Dla Świadków Jehowy nie ma ważniejszej książki niż Biblia. Regularnie ją analizują i dzielą się z innymi zawartą w niej dobrą nowiną o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Wszystko to sprawia, że ich Biblie szybko się zużywają. Dlatego dołożono usilnych starań, żeby zrewidowane wydanie Przekładu Nowego Świata (2013) było zarówno estetyczne, jak i trwałe.

Czytaj dalej Wyjątkowo trwała Biblia

Żywy przekład Słowa Bożego

JEHOWA BÓG obdarzył ludzi zdolnością komunikowania się. Gdy umieścił Adama w rajskim domu, powierzył mu zadanie, które wiązało się z mową — miał on ponazywać zwierzęta. Adam użył swej inwencji twórczej oraz intelektu i każdemu zwierzęciu nadał odpowiednią nazwę (Rodz. 2:19, 20). Od tamtej pory słudzy Boży dalej korzystali z daru mowy, żeby sławić Jehowę i oznajmiać drugim Jego wolę. W bliższych nam czasach używają tego daru, by krzewić czyste wielbienie w szczególny sposób — przez tłumaczenie Biblii na różne języki. Czytaj dalej Żywy przekład Słowa Bożego