Wyjątkowo trwała Biblia

Dla Świadków Jehowy nie ma ważniejszej książki niż Biblia. Regularnie ją analizują i dzielą się z innymi zawartą w niej dobrą nowiną o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Wszystko to sprawia, że ich Biblie szybko się zużywają. Dlatego dołożono usilnych starań, żeby zrewidowane wydanie Przekładu Nowego Świata (2013) było zarówno estetyczne, jak i trwałe.

Czytaj dalej Wyjątkowo trwała Biblia

Żywy przekład Słowa Bożego

JEHOWA BÓG obdarzył ludzi zdolnością komunikowania się. Gdy umieścił Adama w rajskim domu, powierzył mu zadanie, które wiązało się z mową — miał on ponazywać zwierzęta. Adam użył swej inwencji twórczej oraz intelektu i każdemu zwierzęciu nadał odpowiednią nazwę (Rodz. 2:19, 20). Od tamtej pory słudzy Boży dalej korzystali z daru mowy, żeby sławić Jehowę i oznajmiać drugim Jego wolę. W bliższych nam czasach używają tego daru, by krzewić czyste wielbienie w szczególny sposób — przez tłumaczenie Biblii na różne języki. Czytaj dalej Żywy przekład Słowa Bożego

Rzetelny

Pierwsza część Przekładu Nowego Świata została wydana w 1950 roku. Ponieważ w pewnych miejscach przekład ten różni się od innych tłumaczeń Biblii, niektórzy zastanawiają się nad jego rzetelnością *. Różnice te zazwyczaj wynikają z uwzględnienia następujących czynników:

Czytaj dalej Rzetelny

Fachowy i wierny

„PEŁEN fałszerstw!” Tak w XVI wieku przeciwnicy Marcina Lutra ocenili jego przekład Pisma Świętego. Sądzili, że zdołają mu udowodnić „1400 heretyckich błędów i kłamstw”. Dzisiaj uważa się Biblię Lutra za przekład o epokowym znaczeniu. W książce Translating the Bible (Tłumaczenie Biblii) uznano ją wręcz za „dzieło geniuszu”! Czytaj dalej Fachowy i wierny