Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?

Nie zmieniliśmy Biblii. Przeciwnie, gdy odkryliśmy, że nasze przekonania religijne nie harmonizują całkowicie z tym, czego uczy ta Księga, zmieniliśmy swoje wierzenia. Badaliśmy Biblię na długo przed wydaniem w 1950 roku Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata.

Posługiwaliśmy się różnymi przekładami, które były wtedy dostępne, i na ich podstawie opieraliśmy swoje wierzenia. Rozważ kilka nauk, w które od dawna wierzą Świadkowie Jehowy, i zastanów się, czy są one zgodne z tym, czego naprawdę uczy Biblia.

  1. W co wierzymy: Bóg nie jest Trójcą. Na łamach Strażnicy Syjońskiej z lipca 1882 roku napisano: „Czytelnicy nasi dobrze wiedzą, że wierzymy w Jehowę Boga i Jezusa oraz w Ducha Świętego, niemniej jednak jako całkowicie niebiblijną odrzucamy naukę głoszącą, iż są to trzej Bogowie w jednej osobie albo — jak powiadają inni — jeden Bóg w trzech osobach”.

    Co mówi Biblia: „Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!” (Powtórzonego Prawa 6:4, Biblia poznańska). „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (1 Koryntian 8:6, Biblia warszawska). Sam Jezus przyznał: „Ojciec większy jest, niż ja” (Jana 14:28, Wujek 1962).

  2. W co wierzymy: Ludzie nie cierpią wiecznych mąk w ognistym piekle. Strażnicy Syjońskiej z czerwca 1882 roku ukazał się artykuł zatytułowany „Zapłatą za grzech jest śmierć”, oparty na Liście do Rzymian 6:23. Napisano w nim: „Jakże jasne i proste jest to stwierdzenie. Jakież to dziwne, że tak wielu twierdzi, że uznaje Biblię za Słowo Boże, a mimo to wciąż zaprzecza tej niezbitej prawdzie, dając wiarę temu, iż zapłatą za grzech są wieczne męki oraz utrzymując, że tego właśnie uczy Biblia”.

    Co mówi Biblia: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezechiela 18:4,20Biblia gdańska). Ostateczną karą dla tych, którzy sprzeciwiają się Bogu, nie są wieczne męki, lecz „wieczna zagłada” (2 Tesaloniczan 1:9, Biblia Tysiąclecia, wydanie II).

  3. W co wierzymy: Królestwo Boże jest realnym rządem, a nie stanem czyjegoś serca. Strażnicy Syjońskiej z grudnia 1881 roku o Królestwie Bożym napisano: „Ustanowienie tego Królestwa oczywiście pociągnie za sobą obalenie wszystkich królestw ziemi”.

    Co mówi Biblia: „W dniach owych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród. Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki” (Daniela 2:44, Bp).

Czy wierzenia Świadków Jehowy popiera tylko Przekład Nowego Świata?

Nie, ponieważ w naszej działalności kaznodziejskiej wciąż korzystamy z wielu przekładów Biblii. Bezpłatnie udostępniamy Biblię w Przekładzie Nowego Świata w ramach prowadzonych nieodpłatnie domowych kursów biblijnych, ale chętnie pomagamy poznać Biblię również tym, którzy wolą posługiwać się innymi przekładami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *